Piece na paliwa ekologiczne

Presja na ochronę środowiska naturalnego przed niszczycielską działalnością człowieka stawia coraz większe wymagania przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym, dotyczące emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Jego zwiększone ilości powodują degradację warstwy ozonowej, […]