Co oznacza mechanizacja rolnictwa?

Odpowiedz na to pytanie, wcale nie jest jednoznaczna, jak mogłoby się wydawać. Z jednej strony, dzięki mechanizacji, nastąpił niebywały wzrost produkcji rolnej. W efekcie tańsza żywność, wzrost zamożności rolników. Z drugiej, nadmierna eksploatacja gleb, przemysłowa uprawa i hodowla, powodująca zanieczyszczenie środowiska, gdyż nie wszystkie zagrożenia i problemy, zostały rozwiązane.

Maszyny przeznaczone dla rolnictwa

części do maszyn rolniczychPrace rolnicze są trudne i czasochłonne, zależne od pór roku i dnia. Ludność wiejska się wyludnia, szczególnie młodzi, którzy nie chcą być rolnikami. Dlatego mechanizacja prac w rolnictwie, warunkuje jego przyszłość. Zatem mamy ogromne spektrum maszyn rolniczych. Są to maszyny związane z uprawą roślin. Dużą grupę stanowią maszyny do hodowli zwierząt. Inne maszyny ułatwiają pracę sadowników, a jeszcze inne przeznaczone są do transportu w rolnictwie, który ma tutaj swoją specyfikę. Dla wielu z tych maszyn siłą napędową jest ciągnik, który króluje w każdym poważnym gospodarstwie rolnym. Rolnicy dbają o swoje maszyny, często sami je naprawiają, gdy zachodzi taka potrzeba. Wówczas trzeba się zaopatrzyć w niezbędne części do maszyn rolniczych. Zatem, jest zrozumiałe, że producenci tych części są obecni na rynku i nie ma problemu z ich nabyciem. Właściwie maszyny wyparły najpierw konie, a potem ludzi z rolnictwa. Jedna, dwie osoby obsługujące np. maszynę do zbioru zbóż, czy ziemniaków, wyeliminowały zastępy żniwiarzy, czy ludzi zbierających ziemne płody. 

Nie uświadczysz już widoku pracujących chłopów, uwiecznianych na obrazach jeszcze w początkach XX wieku. Współczesny rolnik szuka żony „w telewizorze”, z którą będzie spędzał czas wolny, kiedy dla niego i za niego pracują maszyny. Ale kombajny rolnicze i ciągniki, to też wspaniały widok w XXI wieku.