Czym jest grafologia?

 

Sposób w jaki postrzegają nas inne osoby, jak i to w jaki sposób my się zachowujemy oraz to co myślimy i czujemy można ogólnie nazwać czynnikami zaliczającymi się do definicji pochodzących z psychologii, jak i z nauk dotyczących badań człowieka. A czy istnieje powiązanie pomiędzy psychiką człowieka i to w jaki sposób odzwierciedla to na zewnątrz np. poprzez pismo. Mianowicie tak, nauką ta nazywamy grafologię, w tym tekście postaram się przedstawić i przybliżyć czym w skrócie grafologia się zajmuję.

Wykorzystanie grafologii w psychologii

grafologiaW momencie kiedy chcemy dowiedzieć się czym grafologia jest musimy zaznaczyć iż jest to pewien rodzaj psychologicznej analizy pisma. Dziedzina ta zaliczająca się do psychologii zajmuję się głównie ustalaniem związków pomiędzy grafizmem czyli inaczej sposobem pisania a dominantami osobowościowymi, które powinny charakteryzować poszczególne osoby. Grafologia jest to technika projekcyjna, lecz na podstawie badań jak i hipotez znaleziono naukowe podstawy do tego aby znajdywać związek między tymi dziedzinami życia np. w psychologii ekspresji jak i wyrazu. Aby dokonać analizy tego typu należy wziąć pod uwagę wiele czynników, które mogą mieć tutaj ogromne znaczenie. Szereg czynników do których zaliczamy nacisk pisma, wielkość oraz szerokość liter, jak i np. pochylenie pisma, odległości między literami lub wyrazami, sposób wiązania liter, linearność pisma, rytm pisania jakość pisma, jego żywotność jak i stosunek wielkościowy poszczególnych stref pisma mogą mieć wpływ na to w jaki sposób odbija się to na stosunku względem cech osobowościowych. Grafolodzy starają się znaleźć więcej wskazówek odnośnie natury człowieka na podstawie jego pisma, i kto wie może w przyszłości będzie to znaczącym elementem w dziedzinie psychologii.

Na podstawie wielu czynników psycholodzy ustalają w jaki sposób nasz mózg działa, dzięki doszczętnej analizie wielu przypadków, wiele zachowań jest już ogólnie znanych przez co nie staję się czymś nowym. Jednocześnie grafologia jako dziedzina psychologii też nie jest młoda, ale za starą ją nazwać także nie można gdyż może będzie niedługo stanowiła świeże źródło informacji o ludzkim zachowaniu.

O grafologii poczytasz na http://www.e-grafolog.pl/