pracownicy z Ukrainy

Kłopoty w Polsce – pracownicy z Ukrainy

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku Polacy tłumnie ruszyli na Zachód w poszukiwaniu lepszej pracy i warunków życia. Spowodowało to sporą lukę w strukturze zatrudnienia, którą pogłębia starzenie się społeczeństwa i niż demograficzny.

Pracownicy z Ukrainy – czy sobie radzą w Polsce?

pracownicy z UkrainyPracodawcy mają coraz większy problem ze znalezieniem odpowiednich rąk do pracy i coraz częściej wybierają pracowników ze Wschodu, jako uzupełnienie brakujących kadr. Szacuje się, że pracowników z Ukrainy jest w Polsce blisko pół miliona, choć nieoficjalne statystyki mówią, że ogółem pracownicy ze Wschodu to już ponad milion osób. Oprócz bezpośredniego zatrudniania, pracownicy z Ukrainy korzystają z usług agencji pracy tymczasowej, pozyskujących wykwalifikowanych pracowników zza wschodniej granicy. Głównie są to zawody nie wymagające wielu kwalifikacji, jednak coraz częściej poszukiwane są również osoby z wyższymi kwalifikacjami i doświadczeniem. Pracownicy z Ukrainy dobrze radzą sobie w nowej rzeczywistości, w której się znajdują, jednak nie są pozbawieni problemów. Coraz częściej pojawiają się głosy, że są wykorzystywani, opłacani poniżej oczekiwań czy napotykający jeszcze inne problemy. Z pomocą przychodzą im agencje pracy tymczasowej zajmujące się kwestiami formalnymi, a także wdrożeniem pracowników ze wschodu w realia życia w Polsce.

Agencje pracy tymczasowej starają się też przeciwdziałać nieuczciwości niektórych pracodawców, wykorzystujących trudną sytuację w jakiej znaleźli się pracownicy ze wschodu. Sposobem rozwiązania mogą być postulowane przez pracowników z Ukrainy związki zawodowe, podobne do tych, które organizowane są przez Polaków w Wielkiej Brytanii.

Dodaj komentarz


Notice: Undefined index: cookies in /home/roboblog/public_html/wp-content/plugins/live-composer-page-builder/modules/tp-comments-form/module.php on line 1638