Metodologie Agile

Praca w środowisku IT wymaga ciągłego śledzenia bieżących trendów. Ostatnio popularnością cieszą się metodologie Agile, czyli metodologie programowania zwinnego. Ich stosowanie może znacząco usprawnić procesy mające miejsce przy pracy nad oprogramowaniem. Wśród metodyk programowania zwinnego często wymienia się metodologię Scrum.

Programowanie zwinne – metodyka Scrum

agile scrumStosowanie metodyk programowania zwinnego jest coraz częściej spotykaną praktyką w przedsiębiorstwach informatycznych, zajmujących się tworzeniem oprogramowania. Dla laika nazwy takie jak Agile Scrum, czy programowanie zwinne najczęściej są wielką tajemnicą, jednakże warto wiedzieć, co się za nimi kryje. Metodologia Agile ma za zadanie usprawnić pracę zespołu informatyków, a głównym dążeniem jest osiągnięcie jak najlepszych rezultatów. Scrum natomiast jest jedną z metodyk działania, która polega na podzieleniu pracy na etapy. Końcowym efektem każdego etapu jest działające oprogramowanie, które z biegiem czasu ulega nieustannym poprawkom, rozwojowi i udoskonalaniu. Dzięki temu mamy dużo czasu na to, aby wdrożyć do gotowego programu rozwiązania oczekiwane przez klienta, a także przetestować działanie podstawowych funkcji. Metodologia Scrum obejmuje działanie w zespole, a nad całością czuwa Scrum Master, który jest odpowiedzialny za projekt i wspiera jego uczestników w ich działaniach.

Metodologie Agile są obecnie często występującym zjawiskiem w branży informatycznej. Tego rodzaju działania często odznaczają się dużą skutecznością i zadowalającymi efektami końcowymi. To właśnie dlatego zespoły często stosują Scrum i inne metodyki programowania zwinnego. Udoskonalanie w ten sposób gotowego programu, stworzonego na początku, daje najczęściej bardzo dobre rezultaty.