oświetlenie biurowe

Modele rozwoju pracowników, a warunki w jakich pracują – odpowiednie oświetlenie biurowe

Zdaniem Wawrzyniaka politykę personalną można podzielić na następujące cztery modele: Model rozwoju kapitału ludzkiego – zorientowany na wewnętrzny rozwój jednostek. Model pozyskiwania kapitału ludzkiego – ukierunkowany na zdobywanie doświadczonych pracowników z rynku pracy.

Warunki pracy jako motor do rozwoju – oświetlenie biurowe

oświetlenie biuroweModel kontraktowania kapitału ludzkiego – zorientowany na założenie, że misja i cele strategiczne przedsiębiorstwa nie muszą być realizowane przez własnych pracowników. Coraz częściej przedsiębiorstwa w swych strukturach zajmują się jedynie kompetencjami strategicznymi, natomiast inne funkcje, w tym przede wszystkim produkcji zostają zlecane innym organizacjom na podstawie kontraktu. Model kreowania aliansów w zakresie kapitału ludzkiego – myślenie ukierunkowane na popieraniu własnego kapitału, a jednocześnie na pozyskiwaniu kapitału przez alianse strategiczne. Koncepcja zakłada łączenie sił dwóch lub kilku przedsiębiorstw w celu wykonania konkretnego projektu lub współpracy. Modele modelami, jednak często zdarza się, że firmy stawiają na rozwój pracownika, a tak naprawdę zapomina o tym, że temu pracownikowi potrzebne są godne warunki do pracy. Nie zdają sobie sprawy z tego, że często zdarza się, że pracownicy mają złe oświetlenie biurowe bądź oświetlenie przemysłowe na hali. Pracodawcy często mają inne priorytety. Wawrzyniak, który jest autorem wcześniej wymienionych modeli uważa, że powyższe cztery modele można uważać za równoprawne dziedziny zarządzenia kapitałem ludzkim, jednak konieczne jest wkomponowanie ich w system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorcy jednak powinni zdecydować co jest dla nich ważniejsze – czy faktycznie rozwój pracowników, który w przyszłości będzie pozwalał na zaistnienie firmy na rynku gospodarczym, czy może jednak warunki techniczne, bez których pracownik nie będzie w stanie normalnie funkcjonować, a co za tym idzie – rozwijać się. Decyzja oczywiście należy do pracodawcy w co inwestować. Nam odpowiedź nasuwa się sama – najpierw sprawy techniczne, potem rozwój pracownika.