Lingon: Tłumacz przysięgły

Nieprzetłumaczalność tekstów, co to takiego?

Teoria nieprzetłumaczalności rzeczy sięga czasów, od kiedy człowiek zajął się przekładem tekstów, podań czy wierzeń. O nieprzetłumaczalności mówimy wtedy, kiedy w tekście oryginalnym istnieje pojęcie, które jest związkiem frazeologicznym, lub niesie za sobą ładunek emocjonalno-kulturowy, nie zrozumiały dla osób pochodzących z innego miejsca i porozumiewających się innym językiem.

Lingon: Tłumacz przysięgły to najlepszy wybór w Twoim mieście

Niektórzy twierdzą, że cośLingon: Tłumacz przysięgły takiego jak nieprzetłumaczalność tekstów nie istnieje i jest to tylko próba zatuszowania braku prawidłowego tłumaczenia i uchronienia się przed krytyką, ponieważ tłumacze nie potrafią przełożyć tekstu, w takiej formie, w jakiej powinien on być.
Nie da się ukryć, że jednak samo zjawisko w ten czy inny sposób funkcjonuje, co mogą choćby zobrazować próby przetłumaczenia z języka angielskiego rymowanek, czy gry słów. W niektórych językach też, istnieją określenia rzeczy czy zjawisk, na które w innych nie stosuje się żadnych specjalnych określeń. Przykładem może być już sztandarowe powiedzenie, że Eskimosi mają 60 różnych określeń śniegu. W naszym kraju możemy opisać, właściwości wyżej wymienionego śniegu, stosując całe zdania obrazujące jego wygląd, czy konsystencję, nie mamy na to pojedynczych określeń. O ile w literaturze nieprzetłumaczalność niektórych nazw czy związków frazeologicznych nie jest problemem, gdyż można znaleźć odpowiednie ekwiwalenty brakujących słów, o tyle już tłumaczenia przysięgłe, są kwestią dużo trudniejszą. W języku angielskim istnieje szereg związków frazeologicznych, przy których tłumacz przysięgły angielskiego nie ma dowolności w tłumaczeniu, choćby zeznań sądowych, więc każde nieprzetłumaczalne określenie musi być dokładnie opisane, tak, by odbiorcy zrozumieli przekaz emocjonalny czy skrót myślowy, jednocześnie nie sugerując się przetłumaczonymi wyrazami, które w naszym języku mogą mieć inny sens.

W związku z tym Lingon: Tłumacz przysięgły musi dokładnie opisać wyrażenie, ewentualnie o ile to możliwe podać związki wyrazowe, które u nas maja podobny wydźwięk i znaczenie.