Piece na paliwa ekologiczne

 

Presja na ochronę środowiska naturalnego przed niszczycielską działalnością człowieka stawia coraz większe wymagania przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym, dotyczące emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Jego zwiększone ilości powodują degradację warstwy ozonowej, co w konsekwencji powoduje podniesienie temperatury na Ziemi do niebezpiecznego poziomu.

Biomasa jako paliwo przyszłości

piec na biomasęZarówno polska gospodarka, jak i gospodarstwa domowe są oparte na spalaniu węgla i uzyskiwanie w ten sposób energii cieplnej. W celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla opracowano nowe paliwa produkowane z roślinnych komponentów organicznych i emitujących znacznie mniej zanieczyszczeń, zwane ogólnikowo biomasą. Ogrzewanie poprzez spalanie biomasy musi odbywać się w specjalnych kotłach grzewczych, potrzebna jest więc w większości przypadków nowa instalacja grzewcza. Po zainstalowaniu każdy piec na biomasę jest wyposażony w szereg ułatwień mający wspomagać palącego, tak aby ograniczyć jego ingerencję w proces spalania oraz możliwie w największym stopniu zautomatyzować proces spalania. Biomasa może być produkowana z najróżniejszych surowców roślinnych, żeby tylko wspomnieć odpadki drewniane, wodorosty, trawy wieloletnie. Jej spalanie emituje ilość dwutlenku węgla równą tej, którą by wyemitowała do atmosfery w swej naturalnej postaci, uchodzi więc za bardzo ekologiczne paliwo. Dobry piec na biomasę będzie ergonomiczny i będzie się charakteryzował wysokim przelicznikiem spalonej biomasy do uzyskanego ciepła. Biomasa ma formę sprasowanych pod dużym ciśnieniem granule, kulek, nie brudzi otoczenia i pozostawia po sobie kilkukrotnie mniej popiołu odpadkowego, który w dodatku w całości może być użyty do nawożenia upraw polnych i ogrodów.

Zalety ogrzewania budynków biomasą są niepodważalne i obecnie uznaje się, że docelowo wszystkie gospodarstwa domowe powinny przejść na ogrzewanie domów ekologicznymi paliwami do dwa tysiące trzydziestego roku. Przy odpowiednim wsparciu ze strony rządu plan ten wydaje się możliwy do zrealizowania.

 

Opublikowano w Dom