Pierwsze rozliczenie podatku w Niemczech

 

Praca dorywcza, sezonowa czy płatny staż za granicą to świetna okazja do tego, aby wzbogacić swoje CV o nowe doświadczenie zawodowe oraz możliwość poszerzenia swoich kompetencji językowych. Jeżeli w danym roku podatkowym podjęliśmy zatrudnienie na terenie RFN, a nasz łączny dochód przekroczył minimalną łączną kwotę opodatkowania tj. 410,00 EUR, to do 31 maja roku kalendarzowego następującego po roku, w którym świadczyliśmy usługi wobec pracodawcy powinniśmy złożyć roczną deklarację PIT.

Zasady i kwoty opodatkowania w Niemczech

zwrot podatku niemcyOsoby samotne, posiadające meldunek na terenie RFN bądź świadcząc obowiązek pracy udokumentowany umową o pracę/ zlecenie/ dzieło/ kontrakt etc. automatycznie nabywają I klasę podatkową, w której wysokość kwoty wolnej od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynosi 945,00 EUR miesięcznie, co w przeliczeniu rocznym daje 11340,00 EUR. Osoby samotnie wychowujące dziecko mogą ubiegać się w niemieckim Finanzamcie o przyznanie II klasy podatkowej, w której kwota wolna wynosi 1077,00 EUR, jednakże możliwe jest to za przedłożeniem w urzędzie odpowiednich dokumentów poświadczających faktyczny skład rodziny. Z niemieckim urzędem skarbowym możemy rozliczyć się nawet do 5 lat wstecz, a termin składania rocznej deklaracji podatkowej kończy się z dniem 31 maja (o miesiąc dłużej niż w Polsce), tak więc np. za dochody osiągnięte w 2018 roku najpóźniej musielibyśmy rozliczyć się w maju 2023r. Jeżeli chodzi o zwrot podatku Niemcy priorytetowo traktują deklaracje składane elektronicznie. Możemy zrobić to samodzielnie, lub jeżeli jest to nasze pierwsze rozliczenie- warto skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy podatkowego lub z działających na terenie RFN stowarzyszeń, którym możemy zlecić wykonanie rozliczenia.

Na przelew zwrotu poczekamy od 5 do 8 tygodni – w zależności od terminu złożenia zeznania rocznego PIT. Jako pracownikom przysługuje nam także możliwość z korzystania z różnego typu ulg, np. na dziecko oraz (jeżeli nie posiadamy stałego zameldowania na terenie RFN) dodatku za rozłąkę (ulga z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego) czy odliczenia kwot przeznaczonych na przejazdy pomiędzy granicami krajów w celach zarobkowych.