Prześladowanie chrześcijan w Afryce i pomoc misyjna

Misje są działaniami podejmowanymi w różnym celu. Przeważnie wyjeżdża się na nie do odległych zakątków świata, choć niekoniecznie. Biorą w nich udział ludzie świeccy, jak i duchowni.

Wsparcie w prześladowaniach chrześcijan

prześladowanie chrześcijan w AfrycePrzykładem mogą być oblaci, którzy są zakonem nie składającym ślubów, ale przyrzeczenie wytrwania. Pomoc misyjna może na przykład obejmować narody prześladowane za wiarę. Jest to jeden z większych problemów dzisiejszych czasów. Istniał on zresztą również dawniej, ale nie był prawdopodobnie tak bardzo nasilony jak teraz. Jeśli chodzi o prześladowanie chrześcijan w Afryce, jest ono ogromne. Można spotkać się z najróżniejszymi przykładami szykan. Najczęściej jednak jest to fizyczna agresja, która może nawet przybierać skrajne formy. Oblaci, podobnie jak i inni zakonnicy oraz wolontariusze pomagają ludziom przetrwać w trudnych chwilach. Nie są, co prawda, w stanie zmniejszyć prześladowań. Mogą jednak podnosić ludzi na duchu i pomagać im w kryzysowych sytuacjach. Niosą oni pomoc medyczną, ale też wspierają dobrym słowem, które często przynosi lepsze efekty niż inne działania. Ludzie czasami tracą nadzieję na lepsze życie, a oblaci im ją przywracają. Pomagają też stworzyć im bezpieczniejszy azyl. Działalność misyjna na pewno nie należy do łatwych. By jednak życie było dla innych łaskawsze, trzeba im pomagać. Niektórzy czują się do tego powołali i bardzo dobrze, bo naprawdę potrzeba takich ludzi. Nie sposób przecenić ich pomocy. Działania podejmowane przez misjonarzy nie należą do bezpiecznych.

Często również oni spotykają się z przemocą. Czują jednak, że to, co robią ma sens. Takie podejście jest bardzo chwalebne i godne podziwu. Nie jest bowiem łatwo poświęcić swojego życia na rzecz działań dla innych ludzi.