Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych

Każda powstająca budowla musi spełniać wymagania odnośnie bezpieczeństwa, które są zawarte w obowiązujących aktach prawnych. Mogą nimi być różnego rodzaju ustawy, rozporządzenia, dyrektywy czy normy. Rolą projektanta jest taki dobór materiałów oraz dostępnych rozwiązań żeby spełnić wszystkie wymogi. W przypadku obiektów, gdzie jednocześnie przebywać może wiele osób należy przede wszystkim zapewnić skuteczną ochronę przeciwpożarową.

Zwiększenie odporności ogniowej stali

zabezpieczenia konstrukcji stalowychW tym celu stosowane są środki ochrony aktywnej oraz biernej. Do tych pierwszych należy zaliczyć system sygnalizacji pożaru, którego zadaniem jest jak najszybsze wykrycie zagrożenia oraz przekazanie stosownej informacji służbom oraz osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie. Do ochrony biernej zaliczyć można przede wszystkim zabezpieczenia konstrukcji stalowych, które mają za zadanie zwiększenie odporności ogniowej. W tym celu na konstrukcję nośną wykonywany jest specjalny natrysk. Specyfik powinien być nanoszony w ściśle określonych przez producenta warunkach. Ważna jest między innymi temperatura oraz wilgotność powietrza. Ekipa wykonująca usługę zabezpieczenia konstrukcji powinna posiadać odpowiednie kompetencje, doświadczenie oraz uprawnienia. Co ważne osoby te podczas prac muszą stosować środki ochrony osobistej takie jak chociażby maski z filtrem.

Dodatkowo pomieszczenie, w którym prowadzone są czynności należy wietrzyć. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osobom zgromadzonym na terenie danego budynku. Jego projekt musi być zgodny z wszelkimi obowiązującymi przepisami regulującymi kwestie bezpieczeństwa. Szczególnie ważna jest ochrona przeciwpożarowa, która znacząco przyczynia się do wzrostu poziomu ochrony w obiekcie.