Sekrety dobrego nawożenia ziemniaków w polskich gospodarstwach

Rolnictwo w Polsce jest bardzo dobrze rozwinięte i stanowi źródło dochodu (często także jedyne źródło utrzymania) dla wielu polskich rodzin i gospodarstw domowych. Obecnie w Polsce powierzchnia upraw wynosi prawie 11 milionów hektarów ziemi na których uprawia się różnorodne rodzaje roślin i upraw.

Uprawiane rośliny w polskich gospodarstwach rolnych: ziemniaki oraz ich dobre nawożenie

dobre nawożenie ziemniakówWiększość tych upraw na terenie naszego kraju stanowią przede wszystkim zboża –  pszenica oraz pszenżyta. Następnie pod względem ilości upraw stanowią rośliny pastewne oraz przemysłowe (łącznie zajmują one około 30 procent całości upraw) – zaliczamy do tej grupy między innymi kukurydzę, buraki cukrowe, rzepak oraz ziemniaki. I właśnie ta ostatnia roślina jest najbardziej popularna i stanowi bardzo dobrą alternatywę, gdy dysponujemy w naszym gospodarstwie rolnym słabymi glebami czy innymi niekorzystnymi warunkami. Ziemniaki choć wymagają sporego nakładu pracy, są także rośliną bardzo odporną na działanie szkodliwych czynników, a dobre nawożenie ziemniaków sprawi, że plony mogą być bardzo wydajne i obfite. Na dobre nawożenie ziemniaków składa się nie tylko używanie dobrych i efektownych nawozów, ale także odpowiednie przygotowanie gleby pod stworzenie uprawy. Można więc stwierdzić, że dobre nawożenie ziemniaków obejmuje zarówno pracę przed rozpoczęciem typowej uprawy, jak i w trakcie jej trwania (na przykład opryskiwanie ziemniaków od stonki i innych pasożytów).

Obecnie szacuje się, że nowoczesne nawozy i odpowiedni sposób nawożenia swoich upraw, stosuje w naszym kraju praktycznie już co drugi rolnik. Nic w tym dziwnego – dobre nawożenie ziemniaków czy innych roślin ma duży wpływ na wydajność całej uprawy oraz pozwala znacznie zwiększyć rentowność całego gospodarstwa rolnego.