Szkolenie z BHP raz na 5 lat

 

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wcale nie dotyczą tylko pracowników. Trzeba pamiętać o tym, że również pracodawcy muszą odbywać co jakiś czas tego typu szkolenia. Kierownicy, mistrzowie czy brygadziści – oni wszyscy są zobowiązani do odbywania regularnych szkoleń.

Szkolenia dla pracodawców, osób kierujących i innych

szkolenia okresowe rzeszówW ich przypadku szkolenia są jednak zdecydowanie rzadsze. Zgodnie z normami takie szkolenie powinno odbywać się raz w ciągu pięciu lat. To samo dotyczy pracodawców oraz wszystkich osób, które kierują pracownikami. Szkolenie trwa jednak dłużej, pomimo tego że odbywa się rzadziej niż wszystkie inne. Czas trwania szkolenia wynosi minimum 720 minut. Jest to więc szkolenie dwa razy dłuższe niż dla zwykłych pracowników (ich szkolenie trwa 360 minut, ale odbywa się rzadziej). Takie szkolenia okresowe rzeszów są bardzo ważne, bo dzięki nim można uchronić pracowników przed nieszczęśliwymi wypadkami na terenie zakładu pracy. Raz na 5 lat powinni też przechodzić szkolenia z bezpieczeństwa pracy pracownicy inżynieryjni, techniczni, ale również technolodzy czy osoby, które zajmują się na co dzień organizowaniem produkcji. To samo dotyczy projektantów oraz konstruktorów maszyn. Szkolenia w ich przypadku trwają tyle samo czasu, bo 720 minut. Mają one postać kursu, seminarium albo samokształcenia kierowanego. Tego typu szkolenia muszą też odbywać pracownicy BHP i osoby, które pełnią zadania służby BHP. W ich przypadku szkolenia są o wiele dłuższe, bo trwają aż 1440 minut.

Czas szkolenia w części przeznaczany jest na ćwiczenia praktyczne. Jest ich dokładnie 180. Szkolenia raz na 5 lat i przez 360 minut odbywają też pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe oraz szkodliwe, których praca wiąże się z odpowiedzialnością BHP. Warto pamiętać o tych zasadach.