pieniądze

Zarządzanie oraz sekurytyzacja należności

 Zarządzanie należnościami to proces, który doskonale znany jest przedsiębiorstwom. Bo tylko przedsiębiorstwo, które radzi sobie doskonale z zarządzaniem wierzytelnościami może pochwalić się dobrą płynnością finansową a co za tym idzie, stanowi na rynku podmiot bardziej konkurencyjny.

Zarządzanie finansami w końcu pod kontrolą

pieniądzeNie zawsze jednak przedsiębiorstwo potrafi sobie z tym radzić samodzielnie. Czasami potrzebna jest pomoc z zewnątrz. Taką pomoc świadczą wyspecjalizowane firmy windykacyjne. Jak wyglądają podejmowane przez nich działania? Zarządzanie przebiega tu w trzech etapach. Pierwszym etapem jest prewencja. Jak wskazuje sama nazwa obejmuje ona wszelkiego rodzaju działania mające na celu zmniejszenie ryzyka podjęcia współpracy z kontrahentami, którzy mogą zachwiać płynnością finansową naszej firmy. Drugim etapem zarządzania jest tak zwany monitoring. Jego głównym celem jest kontrola spływu istniejących należności. I wreszcie trzeci etap, windykacja należności. Jej istotą jest po pierwsze prowadzenie negocjacji z dłużnikami a po drugie, wykorzystanie narzędzi i sposobów w celu odzyskania niespłaconych należności.

Zarządzanie, czy rzeczywiście jest potrzebne?

Zarządzanie jest procesem jak najbardziej potrzebnym. W praktyce dzięki zarządzaniu udaje się poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa. Kolejnym celem zarządzania jest skrócenie cyklu rotacji pozyskiwania należności, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ukrytych kosztów tych należności. Zarządzając nie tylko staramy się odzyskać należności, które już dawno powinny być nam wypłacone, ale też chronimy się przed powstawaniem kolejnych. Do skutecznego zarządzania firmy wykorzystują różne instrumenty. Wśród tych najbardziej popularnych znaleźć możemy wymianę informacji kredytowej, faktoring, forfaiting, zabezpieczenie wierzytelności, ubezpieczenie należności oraz dochodzenie roszczeń.

W ofercie firm zajmujących się zarządzaniem coraz częściej możemy spotkać też nowoczesne operacje, jakimi jest sekurytyzacja należności, będąca specyficznym sposobem pozyskania kapitału.