Zastosowanie przekładnika prądowego

W zakładach przemysłowych bardzo często zachodzi konieczność kontroli funkcjonowania określonych maszyn czy sieci. W tym celu należy przeprowadzić pomiary, a wyniki porównać z danymi projektowymi. Jedną z najważniejszych sieci w każdej fabryce jest elektryka. To dzięki niej możliwe jest zasilanie poszczególnych maszyn jak i również całych linii technologicznych. Nic dziwnego, że to właśnie sieć elektryczna powinna być nadzorowana, najlepiej w sposób ciągły.

Po co stosowane są przekładniki prądowe?

przekładnik prądowyMonitoring sieci pozwala wychwycić wszelkie nieprawidłowości i odchyły od normy. Czasami potrzebne są jednak pomiary ręczne, które należy wykonać na przykład na rozdzielni. W takim przypadku elektryk powinien użyć odpowiedniego sprzętu, który zapewni uzyskanie wiarygodnego wyniku oraz zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa osobie wykonującej pomiar. W obwodach, gdzie płyną duże prądy stosowane jest specjalne urządzenie. Żeby zapewnić bezpieczeństwo pomiaru wykorzystywany jest przekładnik prądowy pozwalający zmierzyć duże natężenie prądu miernikiem o mniejszym zakresie pomiarowym. Do podstawowych parametrów technicznych takiego urządzenia zaliczyć można: znamionowy prąd pierwotny, znamionowy prąd wtórny, moc znamionową czy klasę dokładności. Dodatkowo na tabliczce znamionowej zawierane są również: współczynnik bezpieczeństwa przyrządu, współczynnik graniczny dokładności czy dopuszczalne napięcie.

Na parametry te należy zwrócić uwagę podczas planowania zakupu urządzenia. Warto wspomnieć, że przekładniki prądowe różnego rodzaju muszą się znaleźć na wyposażeniu każdego większego zakładu przemysłowego. Przy ich pomocy można bowiem bardzo szybko określić jakie prądy płyną w poszczególnych fazach zasilających. W ten sposób wynik może być porównany z projektem co jednoznacznie pozwala stwierdzić poprawność działania całego układu.